ShieldEX Multi Tech SX4300 SAE 20W50 API SG/CF-4

ShieldEX Multi Tech SX4300 SAE 20W50 API SG/CF-4

  Dərin təmizlənmiş mineral əsaslı universal mühərrik yağı minik və yüngül yük avtomobillərinin, mikroavtobusların Avro-2 ekoloji normalarının tələblərinə müvafiq benzin və dizel mühərrikləri (turbo və atmosfer) üçün nəzərdə tutulub. Mühərrik yağı artırılmış istismar müddətinə, azaldılmış buxarlanma itkisinə, yüksək termiki və oksidləşməyə qarşı stabilliyə, yaxşılaşdırılan antikorroziya xassələrinə malikdir. Soyuq mühərrikin etibarlı işə düşməsini, qış mövsümündə yağın sürtünən hissələrə sürətli çatmasını, etibarlı yağlanmanı və mühərrik detallarının təmizliyini təmin edir.
Saxlama müddəti: 3 il, istehsal tarixindən etibarən (qabın üzərinə bax).

 

TŞ AZ 1500051871.056-2016; API CD

Göstəricinin adı Əsas xüsusiyyətlər
Kinematik  özlülüyü, mm2/s, 100 °C-də16,3-21,9 16,3-21,9
Özlülük indeksi, az olmamalı 120
Qələvi ədədi, mq KOH/q, az olmamalı 9
Sulfat külünün miqdarı, %, çox olmamalı  1,5
Açıq putada alışma temperaturu, °C, aşağı olmamalı  230
Donma temperaturu, °C, yuxarı olmamalı  -20
Mexaniki qarışıqların miqdarı, %, çox olmamalı  olmamalı
Suyun miqdarı, %  izi
 Sıxlıq, 20 °C, q/sm3,  çox olmamalı  885

Ağır TexnikaAğırtexnika-MühərrikAvtomobilMühərrik Yağı