SHIELDEX SX1100 MULTI TECH SAE 5W-40 API CF- 4/SG

SHIELDEX SX1100 MULTI TECH SAE 5W-40 API CF- 4/SG

Sintetik əsaslı, bütün mövsümlərdə il ərzində istifadəedilən “Infineum” şirkətinin kompleks ğücləndirilmiş qatqıları ilə zəngin, mühərrik yağı, minik və yüngül yük avtomobillərinin, mikroavtobusların Avro-4 ekoloji normalarının tələblərinə müvafiq benzin və dizelmühərrikləri (turbo və atmosfer) üçün nəzərdə tutulub.Mühərrik yağı artırılmış istismar müddətinə, azaldılmış buxarlanma itkisinə, yüksək termiki və oksidləşməyə qarşı stabilliyə, antikorroziya xassələrinə malikdir. Soyuq mühərrikin etibarlı işə düşməsini, qış mövsümündə yağın sürtünən hissələrə sürətli çatmasını, etibarlı yağlanmanı və mühərrik detallarının təmizliyini təmin edir.Təkmilləşdirilmiş xarakterik göstəricilər və sabit yağ təbəqəsinin yaranması, detalların aşınma dərəcəsini azaldır və mühərrikin ömrünü artırır.Yağ mühərrikli texnologiyaların yeni tələblərinə və ətraf mühitin qorunması tələblərinə cavab verir.İstehsal və keyfiyyətin idarə olunması sistemi ISO9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 beynəlxalq standartlarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılıb.

Göstəricinin  adı Norma Sınaq üsulu
1.Kinematik  özlülük,  1000C-də,  mm2/s 13,5-16,3 ГОСТ 33 üzrə
2.Özlülük indeksi, aşağı olmamalı 160 ГОСТ 25371  üzrə
3.Qələvi ədədi, 1q yağa mq KOH, az olmamalı ГОСТ 30050, ГОСТ 11362  üzrə
9,0
4.Alışma temperaturu, açıq putada təyin olunmuş, 0C, aşağı olmamalı ГОСТ 4333  üzrə
205
5.Donma temperaturu, 0C, yuxarı olmamalı ГОСТ 20287  üzrə
Mənfi 40
6.Sulfat külünün miqdarı, %, çox olmamalı ГОСТ 12417
1,3 üzrə
7.Rəng ЦНТ kolorimetrində, (15:85 durulaşdırılmış), çox olmamalı ГОСТ 20284    üzrə
– ЦНТ vahidi 3,0
– ASTM-ilə şkalanın rəngi Normalaşdırılmır, təyini mütləqdir
8.Suyun kütlə miqdarı, %, çox olmamalı İzi ГОСТ 2477  üzrə
9.Mexaniki qarışıqların kütlə miqdarı, %, çox olmamalı ГОСТ 6370  üzrə
0,015
10.Sıxlıq, kq/m3 Normalaşdırılmır, təyini mütləqdir ГОСТ 3900 üzrə
– 150C
– 200C

AvtomobilMühərrik Yağı