SHIELDEX SX2100 MULTI TECH SAE 10W-40 API CF- 4/SG

SHIELDEX SX2100 MULTI TECH SAE 10W-40 API CF- 4/SG

Sintetik və dərin təmizlənmiş mineral əsaslı kompleks gücləndirilmiş qatqilarla zəngin, universal mühərrik yağı minik və yüngül yük avtomobillərinin, mikroavtobusların
Avro-4 ekoloji normalarının tələblərinə müvafiq benzin vədizel mühərrikləri (turbo və atmosfer) üçün nəzərdə tutulub. Mühərrik yağı artırılmış istismar müddətinə,
azaldılmış buxarlanma itkisinə, yüksək termiki və oksidləşməyə qarşı stabilliyə, yaxşılaşdırılan antikorroziya xassələrinə malikdir. Soyuq mühərrikin etibarlı işə
düşməsini, qış mövsümündə yağın sürtünən hissələrə sürətli çatmasını, etibarlı yağlanmanı və mühərrik detallarının təmizliyini təmin edir.Təkmilləşdirilmiş xarakterik göstəricilər və sabit yağ təbəqəsinin yaranması, detalların aşınma dərəcəsini azaldır və mühərrikin ömrünü artırır İstehsal və keyfiyyətin idarə olunması sistemi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 beynəlxalq 
standartlarına uyğun olaraq sertifikatlaşdırılıb.

Göstəricinin  adı Norma Fakt Sınaq üsulu
1 Kinematik  özlülük,  1000C-də,  mm2/s 12.15-16.3 14.5 ГОСТ 33 ,ASTM D 445
2 Alışma temperaturu, açıq putada təyin olunmuş, 0C, aşağı olmamalı 215 225 ГОСТ 4333 ,ASTM D 92
3 Qələvi ədədi, 1q yağa mq KOH, az olmamalı 9 9.19 ГОСТ 11362 ,ASTM D 4739
4 Sıxlıq, kq/maz olmamalı      865 860 ГОСТ 3900, ASTM D 4052
5 Donma temperaturu, 0C, yuxarı olmamalı -28 -30 ГОСТ 20287, ASTM D 97
6 Sulfat külünün miqdarı, %, çox olmamalı 1.5 1 ГОСТ 12417, ASTM D 874
7 Mexaniki qarışıqların kütlə miqdarı, %, çox olmamalı yoxdur yoxdur ГОСТ 6370, ASTM D 2273
8   Suyun kütlə miqdarı, %, çox olmamalı izi yoxdur ГОСТ 2477 ,ASTM D 95
9 Özlülük indeksi, aşağı olmamalı 135 148.2 ГОСТ 25371, ASTM D 2270
10 Rəng ЦНТ kolorimetrində, ЦНТ vahidi çox olmamalı 4 4 ГОСТ 20284,ASTM D 1500
11 Dinamiki daxili sürtünmə  (CCS),мПа/с, çox olmamalı 5500(-250 C) 4800(-250 C) ГОСТ P 52559

Ağır TexnikaAğırtexnika-MühərrikAvtomobilMühərrik Yağı